Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Lucia Trad - ESP (Mälarcup 2019)
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-12-09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:9-9.45
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-12-06
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:705520656
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook