Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Åland/1
Arrangerande förening:Ålands Sportskytteförening
Datum dag:2019-04-27
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:12.30-13.30
Starttid:14.00
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-25
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:0035 8185 356 69
Website:http://
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook