Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-06-06
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:9-12
Starttid:09:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-06
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:702653110
Website:http://
Epostadress:lerduva_1
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook