Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Interjakt Lerduvestig Väst 2019 Jägare
Arrangerande förening:Falköpings Sportskytteklubb
Datum dag:2019-03-24
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:9-14
Starttid:09:00
Startavgift:140 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-24
Kontaktperson:Ingen Föranmälan
Telefon nr:
Website:http://www.bredaredssportskytteklubb.se/wp-content/uploads/2019/02/Inbjudan-Lerduvestig-Vast-2019.pdf
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook