Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-KVAL 2, GYTTORP 25 duvor
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-03-23
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:13
Starttid:13:00
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-23
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:








Lerduvor på Facebook