Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:BIG SPORTING testtävling
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-04-07
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:75
Antal serier:1
Inställelse dag:09.00-09.38
Starttid:10:00
Max antal deltagare:24
Startavgift:200 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-06
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook