Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:GyttorpFarfar
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-09-21
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:17
Antal serier:3
Inställelse dag:9-11
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-09-21
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook