Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:SM fsp
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-11-16
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-9
Starttid:08:15
Max antal deltagare:23
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-10-15
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook