Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM Compak Sporting 2019
Arrangerande förening:Föreningen Skepplanda Sportskyttar
Datum dag 1:2019-05-18
Antal duvor dag 1:75
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:3
Inställelse dag 1:07.00-0730
Starttid dag 1:08:00
Datum dag 2:2019-05-19
Antal duvor dag 2:75
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:3
Inställelse dag 2:07.00-07.30
Starttid dag 2:08:00
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-05-12
Kontaktperson:Mikael Kronstrand 070-799 89 00
Telefon nr:
Website:http://www.skepplandasportskyttar.se
Epostadress:info@skepplandasportskyttar.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook