Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:
Tävlingens namn:Fitasc EM
Arrangerande förening:Gánt, HU
Datum dag:2019-05-09/12
Antal duvor:0
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook