Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Påsk Compak Open
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag 1:2020-04-12
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:8-8.45
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:100
Datum dag 2:2020-04-13
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:8-8.45
Starttid dag 2:09:00
Max antal deltagare dag 2:100
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-02
Kontaktperson:Krister o Torbjörn
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook