Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:p
Arrangerande förening:gyttorp
Datum dag 1:2019-12-09
Antal duvor dag 1:10
Antal duvor/serie dag 1:10
Antal serier dag 1:1
Inställelse dag 1:8-9
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:23
Startavgift dag 1:100 kr
Datum dag 2:2019-12-08
Antal duvor dag 2:10
Antal duvor/serie dag 2:10
Antal serier dag:1
Inställelse dag 2:08.00-09.00
Starttid dag 2:09:00
Max antal deltagare dag 2:3
Startavgift dag 2:500 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-12-04
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook