Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:DM-Skåne
Arrangerande förening:Börringe Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-06-09
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-12.00
Starttid:09:00
Startavgift:250 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-06-06
Kontaktperson:Roland Andersson
Telefon nr:
Website:http://www.borringejsk.com
Epostadress:borringejsk@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook