Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Eskilstuna open
Arrangerande förening:Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2019-08-03
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:07.00-07.45
Starttid dag 1:08:30
Max antal deltagare dag 1:126
Startavgift dag 1:600 kr
Datum dag 2:2019-08-04
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:08:30
Max antal deltagare dag 2:126
Startavgift dag 2:600 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-07-01
Kontaktperson:Richard Berg
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:rille.berg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook