Om anmälan på plats

Observera att den webbaserade resultathanteringen kan användas oavsett föranmälan.
Funktionen "Lägg till deltagare" finns.

Video

Video: Logga in till resultathantering
Video: Redigera lagnummer och flytta skyttar.
Video: Ändra klubb för skytt.
Video: Registrera betalning.
Video: Ta bort skytt.
Video: Efteranmälan, manuellt lägga till skytt i listan.
Video: Registrera resultat (under Visa skjutlag går snabbast om lagprotokoll).
Video: Skjuprotokoll(100 eller 50x2 skjutprotokoll sorterade enligt startlistan).
Video: Klassificering av tidigare oklassad skytt (sker automatiskt).

Screenshots

Register
Resultat
Skjutlag
Registrera deltagare
Utskrift av protokoll
Ändra förening