Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Skinksmällen
Arrangerande förening:Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening
Datum dag:2017-12-09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2017-12-06
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:bjorn.andersen@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook