Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Interjakt Lerduvestig Väst 2019 - Engelsk sporting,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 48 duvor,
2019-05-04

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook