Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Jaktia Sporting Cup - Engelsk sporting,
Nässjö Jaktskyttecenter, 24 duvor,
2019-05-12

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook